33S INVESTMENT

Là bộ phận chuyên phụ trách về mảng đầu tư và phát triển dự án của 33S Group, 33S Investment kể từ ngày thành lập luôn luôn tìm kiếm và nghiên cứu những công trình, dự án có tiềm năng trên khắp đất nước. Từ đó ươm mầm cho những dự án lớn và có tầm nhìn trong tương lai nhưng vẫn còn gặp khó khăn về mặt chi phí đầu tư cũng như phát triển. Với đội ngũ nghiên cứu chuyên nghiệp, 33S Investment tin rằng sẽ ngày càng có thể đầu tư cho nhiều dự án tiềm ẩn có năng lực và sẽ phát triển mạnh trong tương lai.

 
Tin liên quan