Giới thiệu

33S Group được thành lập vào tháng 11 năm 2017. Trong khoảng thời gian 3 năm, 33S Group đã phát triển thành một khối liên minh chặt chẽ của 5 bộ phận: Creative, Design, Lab, Studio và Investment. Chúng tôi sáng tạo với một sự tò mò đầy tham vọng đối với từng chi tiết, sự gắn kết thấu suốt đối với văn hoá xã hội và sự khéo léo trong ngành nghề. Là một đội ngũ đoàn kết, chúng tôi giải phóng các tính cách đa dạng vào thiết kế và vật liệu, cũng như nghĩ tới ảnh hưởng của công trình đối với thị trường, dù cho xuất phát điểm chỉ là một con hẻm, hay là cả một công trình, một thị trường, một hệ sinh thái.