Văn phòng

33S Building

33S Building

33S Building

Vị trí: Thảo Điền, Quận 2

Diện tích: ~700m2

Thiết kế và thi công: 33S Group

Xem chi tiết