Căn hộ

Home Space

Home Space

Home Space

Vị trí: Masteri Thảo Điền

Diện tích: 88m2

Thiết kế và thi công: 33S Group

Xem chi tiết
The Pieces

The Pieces

The Pieces

Vị trí: Masteri Thảo Điền

Diện tích: 184,5m2

Thiết kế và thi công: 33S Group

Xem chi tiết
The Great Luxury

The Great Luxury

The Great Luxury

Vị trí: Masteri Thảo Điền

Diện tích: 184,5m2

Thiết kế và thi công: 33S Group

Xem chi tiết