33S Building

  • Một thiết kế cộng hưởng bởi hơi thở hiện đại, năng động của khu vực xung quanh cùng thiên nhiên tươi mát vào không gian làm việc.